Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.01.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО
18.11.2019
Прессъобщение [ още ... ]

Конкурси

Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление за участие - (по образец)

2. Автобиография - тип CV; (по образец)

3. Свидетелство за съдимост за работа като съдебен служител - оригинал;

4. Медицинско свидетелство за постъпване на работа;

5. Медицинско свидетелство от "Областен диспансер за психични заболявания със стационар /ОДПЗС/, че не се води на отчет;

6. Декларация по чл.136, ал.2, т.1 от ПАС, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, независимо от реабилитациите, не е лишен от право да заема определена длъжност - (по образец)

7. Декларация от кандидата по чл.136, ал.2, т.2 от ПАС за липсата на обстоятелства по чл.132 от ПАС във връзка с чл.107а, ал.1 от КТ - (по образец)

8. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

9. Копие от лична карта;

10. Копия на други свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификацията и уменията.

ОБЯВИ И КОНКУРСИ
Обяви за работа
Конкурси
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас