Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.01.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО
20.03.2019
Прессъобщение [ още ... ]

НОВИНИ

20.01.2017
Прессъобщение

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД - ГЪЛЪБОВО

ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2016г.

През месец Декември 2016г. в Районен съд - Гълъбово са постъпили общо 21 наказателни дела от общ характер, части наказателни дела и административно-наказателни дела. От тях шест са наказателните дела, образувани по обвинителен акт от Районна прокуратура гр.Гълъбово за извършени престъпления от общ характер. Проведени са общо 13 открити съдебни заседания по наказателни дела. Приключили са общо 17 наказателни дела, от които 3 са наказателни дела от общ характер. От свършените 3 броя наказателни дела от общ характер, 1 брой е приключило с присъда, 2 броя с одобряване на споразумение между подсъдимия, неговия защитник и прокурора. През месец Декември няма дела, които са върнати на Районна прокуратура гр.Гълъбово за допуснати нарушения на процесуалните правила.

По приключилите наказателни дела са осъдени общо 8 лица, като на 2 от тях е наложено ефективно наказание „Лишаване от свобода", на 2 от тях наказанието „Лишаване от свобода" е отложено с изпитателен срок и на 1 лице е наложено наказание „Пробация". На три лица е наложено административно наказание „Глоба". Няма постановени оправдателни присъди. Най-често престъпленията, за които са осъдени лицата са: кражба, управление на МПС след употреба на алкохол или наркотични вещества, управление на МПС без свидетелство за управление на МПС. От приключилите административно-наказателни дела, най-чести са по жалби против наказателни постановления за нарушения на Закона за движение по пътищата.  

През месец Декември 2016г. в Районен съд гр.Гълъбово са постъпили общо 73 граждански дела. От тях 19 броя са постъпилите искови производства, а 54 броя са частни граждански дела. Проведени са общо 12 открити съдебни заседания. Съдиите от Районен съд гр.Гълъбово са решили общо 74 граждански дела, от които 14 искови производства и 60 частни граждански дела. Преобладават делата за парични задължения, т.нар. заповедни производства, които са едностранни, решават се в закрито заседание, без призоваване на страните. От исковите производства преобладават делата за развод, за издръжка на деца, като са разгледани и решени и две дела по Закона за закрила на детето.

 

20.03.2019
Прессъобщение [ още ...]

19.02.2019
Прессъобщение [ още ...]

18.01.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.12.2018
Прессъобщение [ още ...]

12.11.2018
Прессъобщение [ още ...]

20.10.2018
Прессъобщение [ още ...]

23.09.2018
Прессъобщение [ още ...]

22.08.2018
Прессъобщение [ още ...]

23.07.2018
Прессъобщение [ още ...]

25.06.2018
Прессъобщение [ още ...]

21.05.2018
Прессъобщение [ още ...]

21.04.2018
Прессъобщение [ още ...]

28.03.2018
Прессъобщение [ още ...]

22.02.2018
Прессъобщение [ още ...]

23.01.2018
Прессъобщение [ още ...]

Страница: 123
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас