Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.01.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО
21.05.2019
Прессъобщение [ още ... ]

НОВИНИ

16.02.2017
Прессъобщение

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД - ГЪЛЪБОВО

ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2017 г.

През месец Януари 2017г. в Районен съд - Гълъбово са постъпили общо 14 наказателни дела от общ характер, части наказателни дела и административно-наказателни дела. От тях пет са наказателните дела, образувани по обвинителен акт от Районна прокуратура гр.Гълъбово за извършени престъпления от общ характер. Проведени са общо 30 открити съдебни заседания по наказателни дела. Приключили са общо 22 наказателни дела, от които 5 са наказателни дела от общ характер. От свършените 5 броя наказателни дела от общ характер, 3 броя са приключили с присъда, 2 броя с одобряване на споразумение между подсъдимия, неговия защитник и прокурора. През месец Януари няма дела, които са върнати на Районна прокуратура гр.Гълъбово за допуснати нарушения на процесуалните правила.

По приключилите наказателни дела са осъдени общо 5 лица, като на 1 от тях е наложено ефективно наказание „Лишаване от свобода", на 2 от тях наказанието „Лишаване от свобода" е отложено с изпитателен срок и на 2 лица е наложено наказание „Пробация". Няма постановени оправдателни присъди. Престъпленията, за които са осъдени лицата са: Съвкупление с лице, ненавършило 14г., управление на МПС без свидетелство за управление на МПС, хулиганство, неизпълнение на задължение за плащане на издръжка.  

През месец Януари 2017 г. в Районен съд гр.Гълъбово е постъпило и решено едно искане за оказване на съдействие на РУ Полиция гр.Гълъбово за извършване на полицейска регистрация на лице, а именно дактилоскопиране и фотографиране на лице, на което е повдигнато обвинение за престъпление от общ характер. Съдът е издал разрешение за принудително извършване на полицейска регистрация на обвиняемия.

През месец Януари 2017 г. в Районен съд гр.Гълъбово са постъпили общо 62 граждански дела. От тях 11 броя са постъпилите искови производства, а 51 броя са частни граждански дела. Проведени са общо 11 открити съдебни заседания. Съдиите от Районен съд гр.Гълъбово са решили общо 67 граждански дела, от които 12 искови производства и 55 частни граждански дела. Преобладават делата за парични задължения, т.нар. заповедни производства, които са едностранни, решават се в закрито заседание, без призоваване на страните. От исковите производства преобладават делата за развод, както и установителни искове за неплатени парични задължения. Решени са две дела за настаняване на деца в приемно семейство. Постъпило е искане за връчване на книжа от Окръжен съд в Република Словакия по реда на Регламент(ЕО)No1393/2007 На Европейския Парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 година относно връчване в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи") и за отмяна на Регламент(ЕО)No1348/2000 на Съвета.

 

 

21.04.2018
Прессъобщение [ още ...]

28.03.2018
Прессъобщение [ още ...]

22.02.2018
Прессъобщение [ още ...]

23.01.2018
Прессъобщение [ още ...]

22.12.2017
Прессъобщение [ още ...]

20.11.2017
Прессъобщение [ още ...]

20.10.2017
Прессъобщение [ още ...]

29.09.2017
Прессъобщение [ още ...]

25.08.2017
Прессъобщение [ още ...]

13.07.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

19.06.2017
Прессъобщение [ още ...]

29.05.2017
Прессъобщение [ още ...]

28.04.2017
Прессъобщение [ още ...]

25.03.2017
Прессъобщение  [ още ...]

07.03.2017
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" [ още ...]

Страница: 123
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас