Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.01.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО
20.03.2019
Прессъобщение [ още ... ]

НОВИНИ

25.03.2017
Прессъобщение

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД - ГЪЛЪБОВО

ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2017 г.

През месец Февруари 2017г. в Районен съд - Гълъбово са постъпили общо 24 наказателни дела от общ характер, части наказателни дела и административно-наказателни дела. От тях пет са наказателните дела, образувани по обвинителен акт от Районна прокуратура гр.Гълъбово за извършени престъпления от общ характер. Проведени са общо 23 открити съдебни заседания по наказателни дела. Приключили са общо 23 наказателни дела, от които 2 са наказателни дела от общ характер. От свършените 2 броя наказателни дела от общ характер, 1 брой е приключило с присъда и 1 брой с одобряване на споразумение между подсъдимия, неговия защитник и прокурора. През месец Февруари няма дела, които са върнати на Районна прокуратура гр.Гълъбово за допуснати нарушения на процесуалните правила.

По приключилите наказателни дела са осъдени общо 4 лица, като на 1 от тях е наложено ефективно наказание „Лишаване от свобода" и глоба, на едно лице е наложено наказание „Обществено порицание", а на 2 лица са наложени наказания „Пробация" и Обществено порицание. Няма постановени оправдателни присъди. Престъпленията, за които са осъдени лицата са: Управление на МПС без свидетелство за управление на МПС, хулиганство, притежаване на наркотици и оръжие.  

През месец Февруари 2017 г. в Районен съд - Гълъбово са постъпили общо 48 граждански дела. От тях 8 броя са постъпилите искови производства, а 40 броя са частни граждански дела. Проведени са общо 7 открити съдебни заседания. Съдиите от Районен съд гр.Гълъбово са решили общо 38 граждански дела, от които 7 искови производства и 31 частни граждански дела. Преобладават делата за парични задължения, т.нар. заповедни производства, които са едностранни, решават се в закрито заседание, без призоваване на страните. От исковите производства преобладават делата за развод.

На 24.02.2017г. в Районен съд - Гълъбово се проведе обучение на тема „Връчване на призовки и съобщения по граждански и наказателни дела". В обучението бяха поканени и участваха представители от всички кметства на територията на Община Гълъбово, както и представители на общинската администрация. Обучението е свързано със законосъобразното и своевременно изпълнение на правомощията на кметовете на населени места извън общинския център да връчват призовки и съобщения по дела. На представителите на всички кметства бяха предоставени практически материали, улесняващи работата им с цел подобряване взаимодействието с органите на съдебната власт.  

 

20.03.2019
Прессъобщение [ още ...]

19.02.2019
Прессъобщение [ още ...]

18.01.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.12.2018
Прессъобщение [ още ...]

12.11.2018
Прессъобщение [ още ...]

20.10.2018
Прессъобщение [ още ...]

23.09.2018
Прессъобщение [ още ...]

22.08.2018
Прессъобщение [ още ...]

23.07.2018
Прессъобщение [ още ...]

25.06.2018
Прессъобщение [ още ...]

21.05.2018
Прессъобщение [ още ...]

21.04.2018
Прессъобщение [ още ...]

28.03.2018
Прессъобщение [ още ...]

22.02.2018
Прессъобщение [ още ...]

23.01.2018
Прессъобщение [ още ...]

Страница: 123
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас