Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.01.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО
11.06.2019
Д Е З И Н Ф Е К Ц И Я [ още ... ]

НОВИНИ

28.04.2017
Прессъобщение

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД - ГЪЛЪБОВО

ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2017 г.

През месец Март 2017г. в Районен съд - Гълъбово са постъпили общо 29 наказателни дела от общ характер, части наказателни дела и административно-наказателни дела. От тях 4 са наказателните дела, образувани по обвинителен акт от Районна прокуратура гр.Гълъбово за извършени престъпления от общ характер. Проведени са общо 40 открити съдебни заседания по наказателни дела. Приключили са общо 33 наказателни дела, от които 9 са наказателни дела от общ характер. От свършените 9 броя наказателни дела от общ характер, 3 броя са приключили с присъда и 6 брой с одобряване на споразумение между подсъдимия, неговия защитник и прокурора. През месец Март няма дела, които са върнати на Районна прокуратура гр.Гълъбово за допуснати нарушения на процесуалните правила.

По приключилите наказателни дела са осъдени общо 9 лица, като на 4 от тях е наложено ефективно наказание „Лишаване от свобода", на 2 лица е наложено наказание „Лишаване от свобода", отложено с изпитателен срок, а на 2 лица са наложени наказания „Пробация". През месец Март има постановена 1 оправдателна присъда. Престъпленията, за които са осъдени лицата са: Управление на МПС след употреба на алкохол, Управление на МПС без свидетелство за управление на МПС, Причиняване на телесна повреда, Съвкупление с лице, ненавършило 14-годишна възраст и кражби.

Три лица са освободени от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „Глоба" за управление на МПС без свидетелство за управление на МПС и за управление на МПС след употреба на наркотици.

През месец Март 2017 г. в Районен съд - Гълъбово са постъпили общо 73 граждански дела. От тях 6 броя са постъпилите искови производства, а 67 броя са частни граждански дела. Проведени са общо 11 открити съдебни заседания. Съдиите от Районен съд гр.Гълъбово са решили общо 75 граждански дела, от които 9 искови производства и 66 частни граждански дела. Преобладават делата за парични задължения, т.нар. заповедни производства, които са едностранни, решават се в закрито заседание, без призоваване на страните. От исковите производства преобладават делата за развод и установителни искове за парични задължения.

 

На 26.03.2017 г., в денят за избор на народни представители за 44-то Народно събрание, в Районен съд - Гълъбово са проведени 4 броя разпити на свидетел пред съдия, по образувано досъдебно производство срещу лице, предлагало на избиратели имотна облага - сумата от по 30 лева, с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа партия, т.нар. „купуване на гласове".

 

07.03.2017
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" [ още ...]

27.02.2017
Прессъобщение [ още ...]

16.02.2017
Прессъобщение  [ още ...]

20.01.2017
Прессъобщение [ още ...]

20.10.2016
ВАЖНО! Нови банкови сметки! [ още ...]

09.09.2016
Конкурс - "Съдебен деловодител" [ още ...]

26.07.2016
ПОС терминал [ още ...]

12.11.2015
Портал за достъп до съдебни дела [ още ...]

13.05.2013
Електронно свидетелство за съдимост [ още ...]

17.08.2010
Указания за достъп до публикуваните съдебни актове, съгласно чл. 64 от ЗСВ: [ още ...]

Страница: 123
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас