Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.01.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО
20.03.2019
Прессъобщение [ още ... ]

НОВИНИ

29.05.2017
Прессъобщение

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД - ГЪЛЪБОВО

ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2017 г.

През месец Април 2017г. в Районен съд - Гълъбово са постъпили общо 32 наказателни дела от общ характер, части наказателни дела и административно-наказателни дела. От тях 7 са наказателните дела, образувани по обвинителен акт от Районна прокуратура гр.Гълъбово за извършени престъпления от общ характер. Проведени са общо 34 открити съдебни заседания по наказателни дела. Приключили са общо 26 наказателни дела, от които 10 са наказателни дела от общ характер. От свършените 10 броя наказателни дела от общ характер, 2 броя са приключили с присъда и 8 броя с одобряване на споразумение между подсъдимия, неговия защитник и прокурора. През месец Април няма дела, които са върнати на Районна прокуратура гр.Гълъбово за допуснати нарушения на процесуалните правила.

По приключилите наказателни дела са осъдени общо 13 лица, като на 1 от тях е наложено ефективно наказание „Лишаване от свобода", на 4 лица е наложено наказание „Лишаване от свобода", отложено с изпитателен срок, на 3 лица са наложени наказания „Пробация", а на 4 лица са наложени наказания „Глоба". През месец Април има постановена 1 оправдателна присъда. Престъпленията, за които са осъдени лицата са: Управление на МПС след употреба на алкохол, Хулиганство, управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред, фалшифициране на официален документ - български документ за самоличност, кражби и др.

Четири лица са освободени от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „Глоба" за управление на МПС без свидетелство за управление на МПС, за причиняване на смърт на куче по особено жесток начин, улесняване на непълнолетни лица да заживеят съпружески, без да са сключили граждански брак и за нанасяне на лека телесна повреда.

През месец Април 2017 г. в Районен съд - Гълъбово са постъпили общо 102 граждански дела. От тях 14 броя са постъпилите искови производства, а 88 броя са частни граждански дела. Проведени са общо 19 открити съдебни заседания. Съдиите от Районен съд гр.Гълъбово са решили общо 105 граждански дела, от които 20 искови производства и 85 частни граждански дела. Преобладават делата за парични задължения, т.нар. заповедни производства, които са едностранни, решават се в закрито заседание, без призоваване на страните. От исковите производства преобладават делата за развод, установителни искове за парични задължения, решено е едно гражданско дело за претендирани трудови възнаграждения и едно, касаещо недействителност на договор за дарение на земеделски земи. И през този месец са значителни постъпленията на заявления за издаване на заповеди за изпълнение и изпълнителни листове за парични задължения към „ВиК", както и към небанкови финансови институции за бързи кредити.

20.03.2019
Прессъобщение [ още ...]

19.02.2019
Прессъобщение [ още ...]

18.01.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.12.2018
Прессъобщение [ още ...]

12.11.2018
Прессъобщение [ още ...]

20.10.2018
Прессъобщение [ още ...]

23.09.2018
Прессъобщение [ още ...]

22.08.2018
Прессъобщение [ още ...]

23.07.2018
Прессъобщение [ още ...]

25.06.2018
Прессъобщение [ още ...]

21.05.2018
Прессъобщение [ още ...]

21.04.2018
Прессъобщение [ още ...]

28.03.2018
Прессъобщение [ още ...]

22.02.2018
Прессъобщение [ още ...]

23.01.2018
Прессъобщение [ още ...]

Страница: 123
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас