Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.01.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО
24.09.2019
Прессъобщение [ още ... ]

НОВИНИ

13.07.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД - ГЪЛЪБОВО

ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2017 г.

През месец Юни 2017г. в Районен съд - Гълъбово са постъпили общо 30 наказателни дела от общ характер, части наказателни дела и административно-наказателни дела. От тях 7 са наказателните дела, образувани по обвинителен акт от Районна прокуратура гр.Гълъбово за извършени престъпления от общ характер. Проведени са общо 19 открити съдебни заседания по наказателни дела. Приключили са общо 38 наказателни дела, от които 5 са наказателни дела от общ характер. От свършените 5 броя наказателни дела от общ характер, 1 брой е приключило с присъда и 3 броя с одобряване на споразумение между подсъдимия, неговия защитник и прокурора. През месец Юни 1 брой дело е прекратено и изпратено по компетентност на Окръжна прокуратура - Стара Загора.

По приключилите наказателни дела са осъдени общо 4 лица, като на едно от тях е наложено наказание „Лишаване от свобода", което да изтърпи ефективно, на двама от тях е наложено наказание „Лишаване от свобода", отложено с изпитателен срок, а на едно лице е наложено наказание „Глоба". През месец Юни няма постановени оправдателни присъди. Престъпленията, за които са осъдени лицата са: кражба, шофиране в нетрезво състояние, повреждане на ВиК система за неправомерно отклоняване на вода и унищожаване на автомобил чрез запалване.

Три лица са освободени от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „Глоба" за управление на МПС след употреба на наркотични вещества, управление на мотопед без регистрационни табели и управление на МПС с регистрационни табели, издадени за друго МПС.

През месец Юни 2017 г. в Районен съд - Гълъбово са постъпили общо 83 граждански дела. От тях 24 броя са постъпилите искови производства, а 59 броя са частни граждански дела. Проведени са общо 17 открити съдебни заседания. Съдиите от Районен съд гр.Гълъбово са решили общо 76 граждански дела, от които 19 искови производства и 57 частни граждански дела. Преобладават делата за парични задължения, т.нар. заповедни производства, които са едностранни, решават се в закрито заседание, без призоваване на страните. От исковите производства преобладават делата за развод, делата за парични задължения по неизпълнени договори между юридически лица, решено е едно гражданско дело за претендирани трудови възнаграждения и едно дело за защита от домашно насилие. И през този месец са значителни постъпленията на заявления за издаване на заповеди за изпълнение и изпълнителни листове за парични задължения към мобилни оператори, както и към небанкови финансови институции за бързи кредити.

 

 

24.09.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.08.2019
Прессъобщение [ още ...]

23.07.2019
Прессъобщение [ още ...]

21.06.2019
Прессъобщение [ още ...]

11.06.2019
Д Е З И Н Ф Е К Ц И Я [ още ...]

21.05.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.04.2019
Прессъобщение [ още ...]

02.04.2019
Национален конкурс за ученическо есе [ още ...]

27.03.2019
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" [ още ...]

20.03.2019
Прессъобщение [ още ...]

19.02.2019
Прессъобщение [ още ...]

18.01.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.12.2018
Прессъобщение [ още ...]

12.11.2018
Прессъобщение [ още ...]

20.10.2018
Прессъобщение [ още ...]

Страница: 123
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас