Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.01.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО
24.09.2019
Прессъобщение [ още ... ]

НОВИНИ

25.08.2017
Прессъобщение

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО

ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2017 г.

През месец Юли 2017 г. в Районен съд Гълъбово са постъпили общо 52 наказателни дела от общ характер, части наказателни дела и административно-наказателни дела. От тях 10 са наказателните дела, образувани по обвинителен акт от Районна прокуратура Гълъбово за извършени престъпления от общ характер. Проведени са общо 45 открити съдебни заседания по наказателни дела. Приключили са общо 49 наказателни дела, от които 15 са наказателни дела от общ характер. От свършените 15 броя наказателни дела от общ характер, 5 броя са приключили с присъда и 9 броя с одобряване на споразумение между подсъдимия, неговия защитник и прокурора. През месец Юли 1 брой дело е върнато на Районна прокуратура Гълъбово за допуснати нарушения на процесуалните правила.

По приключилите наказателни дела от общ характер са осъдени общо 19 лица, като на 6 лица от тях е наложено наказание „Лишаване от свобода", което да бъде изтърпяно ефективно в затвор, на 5 лица е наложено наказание „Лишаване от свобода", отложено с изпитателен срок, на 4 лица са наложени наказания „Пробация", а на четирима от тях е наложено наказание „Глоба". През месец Май няма постановени оправдателни присъди. Престъпленията, за които са осъдени лицата са: кражби, шофиране след употреба на алкохол, хулиганство, притежаване на наркотици, незаконен риболов и склоняване на непълнолетни лица да заживеят на съпружески начала.

Седем лица са освободени от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, като на пет от тях е наложено наказание „Глоба", а на две от тях наказание „Обществено порицание".

През месец Юли 2017 г. в Районен съд Гълъбово са постъпили общо 64 граждански дела. От тях 17 броя са постъпилите искови производства, а 47 броя са частни граждански дела. Проведени са общо 16 открити съдебни заседания. Съдиите от Районен съд Гълъбово са решили общо 59 граждански дела, от които 10 искови производства и 49 частни граждански дела. Преобладават делата за парични задължения, т.нар. заповедни производства, които са едностранни, решават се в закрито заседание, без призоваване на страните. От исковите производства преобладават делата за развод, решено е едно гражданско дело за претендирани трудови възнаграждения и обезщетения, едно дело за издръжка и едно за определяне упражняването на родителски права. И през този месец са значителни постъпленията на заявления за издаване на заповеди за изпълнение и изпълнителни листове за парични задължения към мобилни оператори, както и към небанкови финансови институции за бързи кредити.

24.09.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.08.2019
Прессъобщение [ още ...]

23.07.2019
Прессъобщение [ още ...]

21.06.2019
Прессъобщение [ още ...]

11.06.2019
Д Е З И Н Ф Е К Ц И Я [ още ...]

21.05.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.04.2019
Прессъобщение [ още ...]

02.04.2019
Национален конкурс за ученическо есе [ още ...]

27.03.2019
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" [ още ...]

20.03.2019
Прессъобщение [ още ...]

19.02.2019
Прессъобщение [ още ...]

18.01.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.12.2018
Прессъобщение [ още ...]

12.11.2018
Прессъобщение [ още ...]

20.10.2018
Прессъобщение [ още ...]

Страница: 123
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас