Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.01.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО
24.09.2019
Прессъобщение [ още ... ]

НОВИНИ

29.09.2017
Прессъобщение

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО

ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2017 г.

През месец Август 2017 г. в Районен съд Гълъбово са постъпили общо 54 наказателни дела от общ характер, части наказателни дела и административно-наказателни дела. От тях 11 са наказателните дела, образувани по обвинителен акт от Районна прокуратура Гълъбово за извършени престъпления от общ характер. Проведени са общо 7 открити съдебни заседания по наказателни дела. Приключили са общо 37 наказателни дела, от които 3 са наказателни дела от общ характер. От свършените 3 броя наказателни дела от общ характер, 1 брой е приключило с присъда и 1 брой с одобряване на споразумение между подсъдимия, неговия защитник и прокурора. През месец Август 1 брой дело е върнато на Районна прокуратура Гълъбово за допуснати нарушения на процесуалните правила.

По приключилите наказателни дела от общ характер са осъдени общо 2 лица, като и на двете лица е наложено наказание „Лишаване от свобода", което да бъде изтърпяно ефективно в затвор. През месец Август няма постановени оправдателни присъди. Престъпленията, за които са осъдени лицата са: кражба и шофиране след употреба на алкохол.

Едно лице е освободено от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „Глоба", за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди.

През месец Август 2017 г. в Районен съд Гълъбово са постъпили общо 81 граждански дела. От тях 17 броя са постъпилите искови производства, а 64 броя са частни граждански дела. Проведени са общо 13 открити съдебни заседания. Съдиите от Районен съд Гълъбово са решили общо 78 граждански дела, от които 14 искови производства и 64 частни граждански дела. Преобладават делата за парични задължения, т.нар. заповедни производства, които са едностранни, решават се в закрито заседание, без призоваване на страните. От исковите производства преобладават делата за развод и установителни искове. Решено е едно дело за издръжка. И през този месец са значителни постъпленията на заявления за издаване на заповеди за изпълнение и изпълнителни листове за парични задължения към мобилни оператори, както и към небанкови финансови институции за бързи кредити.

24.09.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.08.2019
Прессъобщение [ още ...]

23.07.2019
Прессъобщение [ още ...]

21.06.2019
Прессъобщение [ още ...]

11.06.2019
Д Е З И Н Ф Е К Ц И Я [ още ...]

21.05.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.04.2019
Прессъобщение [ още ...]

02.04.2019
Национален конкурс за ученическо есе [ още ...]

27.03.2019
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" [ още ...]

20.03.2019
Прессъобщение [ още ...]

19.02.2019
Прессъобщение [ още ...]

18.01.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.12.2018
Прессъобщение [ още ...]

12.11.2018
Прессъобщение [ още ...]

20.10.2018
Прессъобщение [ още ...]

Страница: 123
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас