Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.01.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО
24.09.2019
Прессъобщение [ още ... ]

НОВИНИ

20.11.2017
Прессъобщение

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО

ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2017 г.

През месец Октомври 2017 г. в Районен съд Гълъбово са постъпили общо 44 наказателни дела от общ характер, частни наказателни дела и административно-наказателни дела. От тях 6 са наказателните дела, образувани по обвинителен акт от Районна прокуратура Гълъбово за извършени престъпления от общ характер. Проведени са общо 49 открити съдебни заседания по наказателни дела. Приключили са общо 50 наказателни дела, от които 12 са наказателни дела от общ характер. От свършените 12 броя наказателни дела от общ характер, 4 броя са приключили с присъда и 8 броя с одобряване на споразумение между подсъдимия, неговия защитник и прокурора. През месец Октомври няма върнати дела на Районна прокуратура Гълъбово за допуснати нарушения на процесуалните правила.

По приключилите наказателни дела от общ характер са осъдени общо 17 лица, като на 3 лица от тях е наложено наказание „Лишаване от свобода", което да бъде изтърпяно ефективно в затвор, на 11 лица е наложено наказание „Лишаване от свобода", отложено с изпитателен срок, на едно лице е наложено наказание „Пробация", на едно лице - наказание „Глоба", а на едно лице е наложено наказание „Обществено порицание". През месец Октомври няма постановени оправдателни присъди. Престъпленията, за които са осъдени лицата са: кражби, шофиране след употреба на алкохол или наркотични вещества, притежаване на незаконно оръжие, притежаване на наркотици, отглеждане на наркотици, продажба на цигари без бандерол, тежка телесна повреда и др.

Едно от приключилите наказателни дела е с предмет засаждане и отглеждане на растения от рода на конопа, съдържащи наркотични вещества в землището на с.Главан, общ.Гълъбово от трима подсъдими. Подсъдимите са се признали за виновни и са сключили споразумение с Районна прокуратура гр.Гълъбово, одобрено от съда.

Три лица са освободени от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „Глоба" за хулиганство, за управление на нерегистрирано МПС и едно лице заживяло съпружески с непълнолетно лице. През месец Октомври е постановено едно решение, с което едно лице е признато за невиновно по повдигнатото му обвинение за управление на МПС след употреба на наркотично вещество - кокаин.

През месец Октомври 2017г. е постъпило едно искане от Районна прокуратура гр.Гълъбово, по което съдът е взел мярка за неотклонение „Задържане под стража" по отношение на обвиняем за повдигнато обвинение за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди.

През месец Октомври 2017 г. в Районен съд Гълъбово са постъпили общо 65 граждански дела. От тях 7 броя са постъпилите искови производства, а 58 броя са частни граждански дела. Проведени са общо 15 открити съдебни заседания. Съдиите от Районен съд Гълъбово са решили общо 86 граждански дела, от които 22 искови производства и 64 частни граждански дела. Преобладават делата за парични задължения, т.нар. заповедни производства, които са едностранни, решават се в закрито заседание, без призоваване на страните. От исковите производства преобладават делата за неизпълнение на договорни задължения, установителни искове, както и за делба на недвижими имоти. През месец Октомври е приключило с решение гражданско дело за обезщетение за имуществени и неимуществени вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди от повдигнато обвинение, по което съответното лице е било признато за невиновно. И през този месец са значителни постъпленията на заявления за издаване на заповеди за изпълнение и изпълнителни листове за парични задължения към мобилни оператори, както и към небанкови финансови институции за бързи кредити.

 

24.09.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.08.2019
Прессъобщение [ още ...]

23.07.2019
Прессъобщение [ още ...]

21.06.2019
Прессъобщение [ още ...]

11.06.2019
Д Е З И Н Ф Е К Ц И Я [ още ...]

21.05.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.04.2019
Прессъобщение [ още ...]

02.04.2019
Национален конкурс за ученическо есе [ още ...]

27.03.2019
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" [ още ...]

20.03.2019
Прессъобщение [ още ...]

19.02.2019
Прессъобщение [ още ...]

18.01.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.12.2018
Прессъобщение [ още ...]

12.11.2018
Прессъобщение [ още ...]

20.10.2018
Прессъобщение [ още ...]

Страница: 123
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас