Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.01.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО
24.09.2019
Прессъобщение [ още ... ]

НОВИНИ

22.12.2017
Прессъобщение

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО

ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2017 г.

През месец Ноември 2017 г. в Районен съд Гълъбово са постъпили общо 54 наказателни дела от общ характер, частни наказателни дела и административно-наказателни дела. От тях 8 са наказателните дела, образувани по обвинителен акт от Районна прокуратура Гълъбово за извършени престъпления от общ характер. Проведени са общо 41 открити съдебни заседания по наказателни дела. Приключили са общо 53 наказателни дела, от които 9 са наказателни дела от общ характер. От свършените 9 броя наказателни дела от общ характер, 1 брой са приключили с присъда и 8 броя с одобряване на споразумение между подсъдимия, неговия защитник и прокурора. През месец Ноември няма върнати дела на Районна прокуратура Гълъбово за допуснати нарушения на процесуалните правила.

По приключилите наказателни дела от общ характер са осъдени общо 10 лица, като на 2 лица от тях е наложено наказание „Лишаване от свобода", което да бъде изтърпяно ефективно в затвор, на 5 лица е наложено наказание „Лишаване от свобода", отложено с изпитателен срок, на 2 лица е наложено наказание „Пробация", а на едно лице не е наложено наказание, поради предвидената възможност за това в Наказателния кодекс при отстраняване на последиците от престъплението. През месец Ноември няма постановени оправдателни присъди. Престъпленията, за които са осъдени лицата са: кражба, шофиране след употреба на алкохол или наркотични вещества, неплащане на издръжка, притежаване на наркотици, съставяне на официални документи с невярно съдържание, средна телесна повреда и др.

Три лица са освободени от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „Глоба" за престъпления по Наказателния кодекс, а именно: по отношение на лице заживяло съпружески с непълнолетно лице, за измама и за съставяне на неистински документи.

През месец Ноември 2017г. в Районен съд Гълъбово е образувано дело по Указ за борба с дребното хулиганство и едно лице е било задържано в структурното звено на РУ „Полиция" - Гълъбово за извършено от него хулиганство.

През месец Ноември 2017 г. в Районен съд Гълъбово са постъпили общо 51 граждански дела. От тях 14 броя са постъпилите искови производства, а 37 броя са частни граждански дела. Проведени са общо 20 открити съдебни заседания. Съдиите от Районен съд Гълъбово са решили общо 59 граждански дела, от които 16 искови производства и 43 частни граждански дела. Преобладават делата за парични задължения, т.нар. заповедни производства, които са едностранни, решават се в закрито заседание, без призоваване на страните. От исковите производства преобладават делата за неизпълнение на договорни задължения, установителни искове за парични вземания, както и разводи по взаимно съгласие.

През месец Ноември 2017г.  в Районен съд Гълъбово е постъпило едно дело по Закона за защита от домашното насилие, което е приключило, като съдът е издал Заповед за защита.

И през този месец са значителни постъпленията на заявления за издаване на заповеди за изпълнение и изпълнителни листове за парични задължения към мобилни оператори, както и към небанкови финансови институции за бързи кредити.

24.09.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.08.2019
Прессъобщение [ още ...]

23.07.2019
Прессъобщение [ още ...]

21.06.2019
Прессъобщение [ още ...]

11.06.2019
Д Е З И Н Ф Е К Ц И Я [ още ...]

21.05.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.04.2019
Прессъобщение [ още ...]

02.04.2019
Национален конкурс за ученическо есе [ още ...]

27.03.2019
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" [ още ...]

20.03.2019
Прессъобщение [ още ...]

19.02.2019
Прессъобщение [ още ...]

18.01.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.12.2018
Прессъобщение [ още ...]

12.11.2018
Прессъобщение [ още ...]

20.10.2018
Прессъобщение [ още ...]

Страница: 123
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас