Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.01.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО
24.09.2019
Прессъобщение [ още ... ]

НОВИНИ

23.01.2018
Прессъобщение

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО

ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017 г.

През месец Декември 2017 г. в Районен съд Гълъбово са постъпили общо 28 наказателни дела от общ характер, частни наказателни дела и административно-наказателни дела. От тях 9 са наказателните дела, образувани по обвинителен акт от Районна прокуратура Гълъбово за извършени престъпления от общ характер. Проведени са общо 27 открити съдебни заседания по наказателни дела. Приключили са общо 29 наказателни дела, от които 6 са наказателни дела от общ характер. От свършените 6 броя наказателни дела от общ характер, 2 броя са приключили с присъда и 4 броя с одобряване на споразумение между подсъдимия, неговия защитник и прокурора. През месец Декември няма върнати дела на Районна прокуратура Гълъбово за допуснати нарушения на процесуалните правила.

По приключилите наказателни дела от общ характер са осъдени общо 10 лица, като на двама от тях е наложено наказание „Лишаване от свобода", което да бъде изтърпяно ефективно в затвор. На 6 лица е наложено наказание „Лишаване от свобода", отложено с изпитателен срок, на 1 лице е наложено наказание „Пробация", а на едно лице е наложено наказание „Глоба". През месец Ноември няма постановени оправдателни присъди. Престъпленията, за които са осъдени лицата са: неплащане на издръжка, хулиганство, придобиване и държане на наркотични вещества, производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества, нарушаване неприкосновеността на жилището и кореспонденцията и др.

Едно лице е освободено от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „Глоба" за придобиване и държане на наркотични вещества без надлежно разрешително.

Едно лице е освободено от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „Обществено порицание" за управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред пред органите на МВР.

През месец Декември 2017 г. в Районен съд Гълъбово са постъпили общо 46 граждански дела. От тях 17 броя са постъпилите искови производства, а 29 броя са частни граждански дела. Проведени са общо 12 открити съдебни заседания. Съдиите от Районен съд Гълъбово са решили общо 44 граждански дела, от които 14 искови производства и 30 частни граждански дела. Преобладават делата за парични задължения, т.нар. заповедни производства, които са едностранни, решават се в закрито заседание, без призоваване на страните. От исковите производства преобладават делата за разводи по взаимно съгласие, установителни искове за парични вземания, производства по Закона за закрила на детето, както и делби.

 

И през този месец са значителни постъпленията на заявления за издаване на заповеди за изпълнение и изпълнителни листове за парични задължения към мобилни оператори, както и към небанкови финансови институции за бързи кредити.

24.09.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.08.2019
Прессъобщение [ още ...]

23.07.2019
Прессъобщение [ още ...]

21.06.2019
Прессъобщение [ още ...]

11.06.2019
Д Е З И Н Ф Е К Ц И Я [ още ...]

21.05.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.04.2019
Прессъобщение [ още ...]

02.04.2019
Национален конкурс за ученическо есе [ още ...]

27.03.2019
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" [ още ...]

20.03.2019
Прессъобщение [ още ...]

19.02.2019
Прессъобщение [ още ...]

18.01.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.12.2018
Прессъобщение [ още ...]

12.11.2018
Прессъобщение [ още ...]

20.10.2018
Прессъобщение [ още ...]

Страница: 123
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас