Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.01.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО
24.09.2019
Прессъобщение [ още ... ]

НОВИНИ

21.05.2018
Прессъобщение

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО


ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2018 г.


През месец Април 2018 г. в Районен съд Гълъбово са постъпили общо 23 наказателни дела от общ характер, частни наказателни дела и административно-наказателни дела. От тях 9 са наказателните дела, образувани по обвинителен акт от Районна прокуратура Гълъбово за извършени престъпления от общ характер. Проведени са общо 30 открити съдебни заседания по наказателни дела. Приключили са общо 33 наказателни дела, от които 13 са наказателни дела от общ характер. От свършените 13 броя наказателни дела от общ характер, 4 броя са приключили с присъда и 9 броя с одобряване на споразумение между подсъдимия, неговия защитник и прокурора. През месец Април няма върнати дела на Районна прокуратура Гълъбово за допуснати нарушения на процесуалните правила.


По приключилите наказателни дела от общ характер са осъдени общо 14 лица, като на едно от тях е наложено наказание „Лишаване от свобода“, което да бъде изтърпяно ефективно в затвор. На 6 лица е наложено наказание „Лишаване от свобода“, отложено с изпитателен срок, на 3 лица е наложено наказание „Пробация“, а на 3 лица е наложено наказание „Глоба“. През месец Април има постановена 1 оправдателна присъда. Престъпленията, за които са осъдени лицата са: управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества; държане на наркотични вещества, обсебване, подправяне на свидетелство за управление на МПС, подправяне на регистрационен номер на МПС и др.


През месец Април 2018 г. в Районен съд Гълъбово са постъпили общо 50 граждански дела. От тях 27 броя са постъпилите искови производства, а 23 броя са частни граждански дела. Проведени са общо 12 открити съдебни заседания. Съдиите от Районен съд Гълъбово са решили общо 38 граждански дела, от които 15 искови производства и 23 частни граждански дела. Преобладават делата за парични задължения, т.нар. заповедни производства, които са едностранни, решават се в закрито заседание, без призоваване на страните. От исковите производства преобладават делата за разводи по взаимно съгласие, установителни искове за парични вземания, производства по Семейния кодекс, искове за реално изпълнение на договорни задължения, иск за обезщетение при трудова злополука и др.


 


 И през този месец са значителни постъпленията на заявления за издаване на заповеди за изпълнение и изпълнителни листове за парични задължения към мобилни оператори, както и към небанкови финансови институции за бързи кредити.


 


През месец Април 2018г. състав на Районен съд Гълъбово проведе заседание в Специализираното помещение „Синя стая“, находящо се в РУ-Гълъбово, при което бе изслушано дете на 10 години по дело за присъждане на родителски права, режим на лични контакти и месечна издръжка.


 


 

24.09.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.08.2019
Прессъобщение [ още ...]

23.07.2019
Прессъобщение [ още ...]

21.06.2019
Прессъобщение [ още ...]

11.06.2019
Д Е З И Н Ф Е К Ц И Я [ още ...]

21.05.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.04.2019
Прессъобщение [ още ...]

02.04.2019
Национален конкурс за ученическо есе [ още ...]

27.03.2019
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" [ още ...]

20.03.2019
Прессъобщение [ още ...]

19.02.2019
Прессъобщение [ още ...]

18.01.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.12.2018
Прессъобщение [ още ...]

12.11.2018
Прессъобщение [ още ...]

20.10.2018
Прессъобщение [ още ...]

Страница: 123
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас