Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.01.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО
16.12.2019
Прессъобщение [ още ... ]

НОВИНИ

25.06.2018
Прессъобщение

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО

ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2018 г.

През месец Май 2018 г. в Районен съд Гълъбово са постъпили общо 10 наказателни дела от общ характер, частни наказателни дела и административно-наказателни дела. От тях 5 са наказателните дела, образувани по обвинителен акт от Районна прокуратура Гълъбово за извършени престъпления от общ характер. Проведени са общо 27 открити съдебни заседания по наказателни дела. Приключили са общо 13 наказателни дела, от които 6 са наказателни дела от общ характер. От свършените 6 броя наказателни дела от общ характер, 2 броя са приключили с присъда и 3 броя с одобряване на споразумение между подсъдимия, неговия защитник и прокурора. През месец Май няма върнати дела на Районна прокуратура Гълъбово за допуснати нарушения на процесуалните правила.

По приключилите наказателни дела от общ характер са осъдени общо 4 лица, като на едно от тях е наложено наказание „Лишаване от свобода“, което да бъде изтърпяно ефективно в затвор. На 1 лице е наложено наказание „Лишаване от свобода“, отложено с изпитателен срок, а на 2 лица е наложено наказание „Пробация“. През месец Май няма постановени оправдателни присъди. Престъпленията, за които са осъдени лицата са: управление на МПС без свидетелство за управление на МПС, неплащане на издръжка, неправомерно присъединяване към мрежата на ВиК, лъжесвидетелстване.

През месец Май 2018 г. в Районен съд Гълъбово са постъпили общо 71 граждански дела. От тях 14 броя са постъпилите искови производства, а 57 броя са частни граждански дела. Проведени са общо 19 открити съдебни заседания. Съдиите от Районен съд Гълъбово са решили общо 62 граждански дела, от които 14 искови производства и 48 частни граждански дела. Преобладават делата за парични задължения, т.нар. заповедни производства, които са едностранни, решават се в закрито заседание, без призоваване на страните. От исковите производства преобладават делата за разводи по взаимно съгласие, искове за предоставяне упражняването на родителски права, установителни искове за парични вземания, искове за реално изпълнение на договорни задължения, иск за обявяване на недействителност на правна сделки и др.

 

И през този месец са значителни постъпленията на заявления за издаване на заповеди за изпълнение и изпълнителни листове за парични задължения към мобилни оператори, както и към небанкови финансови институции за бързи кредити.

29.09.2017
Прессъобщение [ още ...]

25.08.2017
Прессъобщение [ още ...]

13.07.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

19.06.2017
Прессъобщение [ още ...]

29.05.2017
Прессъобщение [ още ...]

28.04.2017
Прессъобщение [ още ...]

25.03.2017
Прессъобщение  [ още ...]

07.03.2017
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" [ още ...]

27.02.2017
Прессъобщение [ още ...]

16.02.2017
Прессъобщение  [ още ...]

20.01.2017
Прессъобщение [ още ...]

20.10.2016
ВАЖНО! Нови банкови сметки! [ още ...]

09.09.2016
Конкурс - "Съдебен деловодител" [ още ...]

26.07.2016
ПОС терминал [ още ...]

12.11.2015
Портал за достъп до съдебни дела [ още ...]

Страница: 1234
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас