Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.01.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО
16.12.2019
Прессъобщение [ още ... ]

НОВИНИ

23.07.2018
Прессъобщение

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО

ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2018 г.

През месец Юни 2018 г. в Районен съд Гълъбово са постъпили общо 24 наказателни дела от общ характер, частни наказателни дела и административно-наказателни дела. От тях 2 са наказателните дела, образувани по обвинителен акт от Районна прокуратура Гълъбово за извършени престъпления от общ характер. Проведени са общо 17 открити съдебни заседания по наказателни дела. Приключили са общо 26 наказателни дела, от които 2 са наказателни дела от общ характер, като и двете са приключили с одобряване на споразумение между подсъдимия, неговия защитник и прокурора. През месец Юни няма върнати дела на Районна прокуратура Гълъбово за допуснати нарушения на процесуалните правила.

По приключилите наказателни дела от общ характер са осъдени общо 2 лица, като на едно от тях е наложено наказание „Лишаване от свобода", което да бъде изтърпяно ефективно в затвор, а на 1 лице е наложено наказание „Глоба". През месец Юни няма постановени оправдателни присъди. И двете лица са осъдени за извършени кражби.

През месец Юни 2018 г. в Районен съд Гълъбово са постъпили общо 82 граждански дела. От тях 19 броя са постъпилите искови производства, а 63 броя са частни граждански дела. Проведени са общо 24 открити съдебни заседания. Съдиите от Районен съд Гълъбово са решили общо 90 граждански дела, от които 22 искови производства и 68 частни граждански дела. Преобладават делата за парични задължения, т.нар. заповедни производства, които са едностранни, решават се в закрито заседание, без призоваване на страните. От исковите производства преобладават делата за разводи по взаимно съгласие, искове по Закона за социално подпомагане, искове за реално изпълнение на договорни задължения, искове за прекратяване на договори за аренда в земеделието и др. По иск за упражняване на родителски права е проведено съдебно заседание с изслушване на дете в специализираното за това помещение „Синя стая" в РУП гр.Гълъбово с участието на социален работник от Дирекция „Социално подпомагане" гр.Гълъбово.

 

И през този месец са значителни постъпленията на заявления за издаване на заповеди за изпълнение и изпълнителни листове за парични задължения към мобилни оператори, както и към небанкови финансови институции за бързи кредити.

20.12.2018
Прессъобщение [ още ...]

12.11.2018
Прессъобщение [ още ...]

20.10.2018
Прессъобщение [ още ...]

23.09.2018
Прессъобщение [ още ...]

22.08.2018
Прессъобщение [ още ...]

25.06.2018
Прессъобщение [ още ...]

21.05.2018
Прессъобщение [ още ...]

21.04.2018
Прессъобщение [ още ...]

28.03.2018
Прессъобщение [ още ...]

22.02.2018
Прессъобщение [ още ...]

23.01.2018
Прессъобщение [ още ...]

22.12.2017
Прессъобщение [ още ...]

20.11.2017
Прессъобщение [ още ...]

20.10.2017
Прессъобщение [ още ...]

Страница: 1234
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас