Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.01.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО
24.09.2019
Прессъобщение [ още ... ]

НОВИНИ

22.08.2018
Прессъобщение

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО

ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2018 г.

През месец Юли 2018 г. в Районен съд Гълъбово са постъпили общо 33 наказателни дела от общ характер, частни наказателни дела и административно-наказателни дела. От тях 5 са наказателните дела, образувани по обвинителен акт от Районна прокуратура Гълъбово за извършени престъпления от общ характер. Проведени са общо 23 открити съдебни заседания по наказателни дела. Приключили са общо 27 наказателни дела, от които 2 са наказателни дела от общ характер, като и двете са приключили с одобряване на споразумение между подсъдимия, неговия защитник и прокурора. През месец Юли няма върнати дела на Районна прокуратура Гълъбово за допуснати нарушения на процесуалните правила.

По приключилите наказателни дела от общ характер са осъдени общо 2 лица, като и на двете лица е наложено наказание „Лишаване от свобода“, изтърпяването на което е отложено с изпитателен срок. През месец Юни няма постановени оправдателни присъди. Едното от лицата е осъдено за поправяне на съдържанието на официален документ – свидетелство за регистрация на МПС, а другото за управление на МПС след употреба на наркотични вещества.

През месец Юли 2018 г. в Районен съд Гълъбово са постъпили общо 79 граждански дела. От тях 20 броя са постъпилите искови производства, а 55 броя са частни граждански дела. Проведени са общо 16 открити съдебни заседания. Съдиите от Районен съд Гълъбово са решили общо 81 граждански дела, от които 17 искови производства и 64 частни граждански дела. Преобладават делата за парични задължения, т.нар. заповедни производства, които са едностранни, решават се в закрито заседание, без призоваване на страните. От исковите производства преобладават делата за разводи по взаимно съгласие, иск за реално изпълнение на договорни задължения, установителни искове, иск за неоснователно обогатяване, иск за защита от незаконно уволнение и иск по Кодекса за застраховането.

И през този месец са значителни постъпленията на заявления за издаване на заповеди за изпълнение и изпълнителни листове за парични задължения към мобилни оператори, както и към небанкови финансови институции за бързи кредити.


24.09.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.08.2019
Прессъобщение [ още ...]

23.07.2019
Прессъобщение [ още ...]

21.06.2019
Прессъобщение [ още ...]

11.06.2019
Д Е З И Н Ф Е К Ц И Я [ още ...]

21.05.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.04.2019
Прессъобщение [ още ...]

02.04.2019
Национален конкурс за ученическо есе [ още ...]

27.03.2019
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" [ още ...]

20.03.2019
Прессъобщение [ още ...]

19.02.2019
Прессъобщение [ още ...]

18.01.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.12.2018
Прессъобщение [ още ...]

12.11.2018
Прессъобщение [ още ...]

20.10.2018
Прессъобщение [ още ...]

Страница: 123
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас