Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.01.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО
18.11.2019
Прессъобщение [ още ... ]

НОВИНИ

23.09.2018
Прессъобщение

  

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО

ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2018 г.

През месец Август 2018 г. в Районен съд Гълъбово са постъпили общо 37 наказателни дела от общ характер, частни наказателни дела и административно-наказателни дела. От тях 11 са наказателните дела, образувани по обвинителен акт от Районна прокуратура Гълъбово за извършени престъпления от общ характер. Проведени са общо 28 открити съдебни заседания по наказателни дела. Приключили са общо 29 наказателни дела, от които 5 са наказателни дела от общ характер, като три от тях са приключили с одобряване на споразумение между подсъдимия, неговия защитник и прокурора. През месец Август няма върнати дела на Районна прокуратура Гълъбово за допуснати нарушения на процесуалните правила.

По приключилите наказателни дела от общ характер са осъдени общо 5 лица, като на едно от тях е наложено наказание „Лишаване от свобода“, което да бъде изтърпяно ефективно в затвор. На 3 лица е наложено наказание „Лишаване от свобода“, отложено с изпитателен срок, а на едно лице е наложено наказание „Глоба“. Престъпленията, за които са осъдени лицата са: грабеж; кражба; квалифицирани състави на кражба; придобиване и държане на наркотични вещества; продажба и държане на акцизни стоки без бандерол.

През месец Август 2018 г. в Районен съд Гълъбово са постъпили общо 57 граждански дела. От тях 11 броя са постъпилите искови производства, а 46 броя са частни граждански дела. Проведени са общо 3 открити съдебни заседания. Съдиите от Районен съд Гълъбово са решили общо 45 граждански дела, от които 6 искови производства и 39 частни граждански дела. Преобладават делата за парични задължения, т.нар. заповедни производства, които са едностранни, решават се в закрито заседание, без призоваване на страните. От исковите производства преобладават делата за развод по взаимно съгласие, установителни искове и делби на недвижими имоти.

И през този месец са значителни постъпленията на заявления за издаване на заповеди за изпълнение и изпълнителни листове за парични задължения към банки, както и към небанкови финансови институции за бързи кредити.


 

25.08.2017
Прессъобщение [ още ...]

13.07.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

19.06.2017
Прессъобщение [ още ...]

29.05.2017
Прессъобщение [ още ...]

28.04.2017
Прессъобщение [ още ...]

25.03.2017
Прессъобщение  [ още ...]

07.03.2017
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" [ още ...]

27.02.2017
Прессъобщение [ още ...]

16.02.2017
Прессъобщение  [ още ...]

20.01.2017
Прессъобщение [ още ...]

20.10.2016
ВАЖНО! Нови банкови сметки! [ още ...]

09.09.2016
Конкурс - "Съдебен деловодител" [ още ...]

26.07.2016
ПОС терминал [ още ...]

12.11.2015
Портал за достъп до съдебни дела [ още ...]

13.05.2013
Електронно свидетелство за съдимост [ още ...]

Страница: 1234
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас