Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.01.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО
16.12.2019
Прессъобщение [ още ... ]

НОВИНИ

12.11.2018
Прессъобщение

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО

ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018 г.

През месец октомври 2018 г. в Районен съд Гълъбово са постъпили общо 29 наказателни дела от общ характер, частни наказателни дела и административно-наказателни дела. От тях 9 са наказателните дела, образувани по обвинителен акт от Районна прокуратура Гълъбово за извършени престъпления от общ характер. Проведени са общо 34 открити съдебни заседания по наказателни дела. Приключили са общо 19 наказателни дела, от които 8 са наказателни дела от общ характер, като пет от тях са приключили с одобряване на споразумение между подсъдимия, неговия защитник и прокурора. През месец октомври няма върнати дела на Районна прокуратура Гълъбово за допуснати нарушения на процесуалните правила.

По приключилите наказателни дела от общ характер са осъдени общо 8 лица, като на едно от тях е наложено наказание „Лишаване от свобода“, което да изтърпи ефективно в затвор, на четири лица е наложено наказание „Лишаване от свобода“, чието изпълнение е отложено с изпитателен срок, на едно лице е наложено наказание „Пробация“, а на две лица е наложено наказание „Глоба“. Престъпленията, за които са осъдени лицата са: квалифицирани състави на кражби; придобиване и държане на наркотични вещества; шофиране след употреба на алкохол, причиняване на телесна повреда, неплащане на издръжка на низходящ и неправомерно въздействие върху уред за отчитане на топлинна енергия.

            Едно лице е освободено от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „Глоба“ за управление на МПС, нерегистрирано по надлежния ред.

През месец октомври 2018 г. в Районен съд Гълъбово са разгледани три искания на Районна прокуратура гр.Гълъбово за вземане на постоянна мярка за неотклонение „Задържане под стража“. И трите искания са уважени. Едно лице е с наложена мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по обвинение за извършено блудство, а по отношение на две лица е наложена най-тежката мярка за неотклонение за извършено хулиганство при опасен рецидив.

През месец октомври 2018 г. в Районен съд Гълъбово са постъпили общо 72 граждански дела. От тях 16 броя са постъпилите искови производства, а 56 броя са частни граждански дела. Проведени са общо 17 открити съдебни заседания. Съдиите от Районен съд Гълъбово са решили общо 72 граждански дела, от които 16 искови производства и 56 частни граждански дела. Преобладават делата за парични задължения, т.нар. заповедни производства, които са едностранни, решават се в закрито заседание, без призоваване на страните. От исковите производства преобладават делата за родителски права, установителни искове, за обещетение за нанесени неимуществени вреди, изплащане на трудово възнаграждение, за реално изпълнение на договорно задължение.

И през този месец са значителни постъпленията на заявления за издаване на заповеди за изпълнение и изпълнителни листове за парични задължения към банки, както и към небанкови финансови институции за бързи кредити.

16.12.2019
Прессъобщение [ още ...]

18.11.2019
Прессъобщение [ още ...]

14.10.2019
Прессъобщение [ още ...]

24.09.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.08.2019
Прессъобщение [ още ...]

23.07.2019
Прессъобщение [ още ...]

21.06.2019
Прессъобщение [ още ...]

11.06.2019
Д Е З И Н Ф Е К Ц И Я [ още ...]

21.05.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.04.2019
Прессъобщение [ още ...]

02.04.2019
Национален конкурс за ученическо есе [ още ...]

27.03.2019
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" [ още ...]

20.03.2019
Прессъобщение [ още ...]

19.02.2019
Прессъобщение [ още ...]

18.01.2019
Прессъобщение [ още ...]

Страница: 1234
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас