Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.01.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО
16.12.2019
Прессъобщение [ още ... ]

НОВИНИ

20.12.2018
Прессъобщение

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО

ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018 г.

През месец ноември 2018 г. в Районен съд Гълъбово са постъпили общо 21 наказателни дела от общ характер, частни наказателни дела и административно-наказателни дела. От тях 6 са наказателните дела, образувани по обвинителен акт от Районна прокуратура Гълъбово за извършени престъпления от общ характер. Проведени са общо 29 открити съдебни заседания по наказателни дела. Приключили са общо 26 наказателни дела, от които 9 са наказателни дела от общ характер, като пет от тях са приключили с одобряване на споразумение между подсъдимия, неговия защитник и прокурора. През месец ноември има едно върнато дело на Районна прокуратура Гълъбово за допуснати нарушения на процесуалните правила.

По приключилите наказателни дела от общ характер са осъдени общо 8 лица, на пет лица е наложено наказание „Лишаване от свобода“, чието изпълнение е отложено с изпитателен срок, на три лица е наложено наказание „Пробация“. Престъпленията, за които са осъдени лицата са: грабеж, шофиране след употреба на алкохол и наркотици, управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание, подправяне и използване на контролни знаци, продажба и държане на акцизни стоки без бандерол, неплащане на издръжка на низходящ, хулиганство.

            През месец ноември 2018 г. в Районен съд Гълъбово са постъпили общо 62 граждански дела. От тях 13 броя са постъпилите искови производства, а 49 броя са частни граждански дела. Проведени са общо 22 открити съдебни заседания. Съдиите от Районен съд Гълъбово са решили общо 67 граждански дела, от които 21 искови производства и 46 частни граждански дела. Преобладават делата за парични задължения, т.нар. заповедни производства, които са едностранни, решават се в закрито заседание, без призоваване на страните. От исковите производства преобладават делата за развод по взаимно съгласие, родителски права и издръжка, установителни искове за съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение, иск за защита от незаконно уволнение, иск за реално изпълнение на договорно задължение, иск за промяна на собствено име.

И през този месец са значителни постъпленията на заявления за издаване на заповеди за изпълнение и изпълнителни листове за парични задължения към банки, както и към небанкови финансови институции за бързи кредити.

16.12.2019
Прессъобщение [ още ...]

18.11.2019
Прессъобщение [ още ...]

14.10.2019
Прессъобщение [ още ...]

24.09.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.08.2019
Прессъобщение [ още ...]

23.07.2019
Прессъобщение [ още ...]

21.06.2019
Прессъобщение [ още ...]

11.06.2019
Д Е З И Н Ф Е К Ц И Я [ още ...]

21.05.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.04.2019
Прессъобщение [ още ...]

02.04.2019
Национален конкурс за ученическо есе [ още ...]

27.03.2019
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" [ още ...]

20.03.2019
Прессъобщение [ още ...]

19.02.2019
Прессъобщение [ още ...]

18.01.2019
Прессъобщение [ още ...]

Страница: 1234
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас