Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.01.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО
18.11.2019
Прессъобщение [ още ... ]

НОВИНИ

21.05.2019
Прессъобщение

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО

ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2019 г.

През месец април 2019 г. в Районен съд Гълъбово са постъпили общо 22 наказателни дела от общ характер, частни наказателни дела и административно-наказателни дела. От тях 3 са наказателните дела, образувани по обвинителен акт от Районна прокуратура Гълъбово за извършени престъпления от общ характер. Проведени са общо 30 открити съдебни заседания по наказателни дела. Приключили са общо 21 наказателни дела, от които 5 са наказателни дела от общ характер, като 3 от тях са приключили с одобряване на споразумение между подсъдимия, неговия защитник и прокурора.

По приключилите наказателни дела от общ характер са осъдени общо 4 лица, като на 3 от тях е наложено наказание „Лишаване от свобода“, което да бъде изтърпяно в затвор, на 1 от тях е наложено наказание „Лишаване от свобода“, чието изпълнение е отложено с изпитателен срок.

Престъпленията, за които са осъдени лицата са: държане и продажба на акцизни стоки без бандерол, блудство с лице навършило 14 години, хулиганство, придобиване и държане на наркотични вещества.

През месец април 2019 г. в Районен съд Гълъбово са постъпили общо 66 граждански дела. От тях 21 броя са постъпилите искови производства, а 45 броя са частни граждански дела. Проведени са общо 21 открити съдебни заседания. Съдиите от Районен съд Гълъбово са решили общо 57 граждански дела, от които 11 искови производства и 46 частни граждански дела. Преобладават делата за парични задължения, т.нар. заповедни производства, които са едностранни, решават се в закрито заседание, без призоваване на страните. От исковите производства преобладават делата за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение, делби, развод по взаимно съгласие, искове за отношения между родители и деца, за реално изпълнение на договорно задължение.

И през този месец са значителни постъпленията на заявления за издаване на заповеди за изпълнение и изпълнителни листове за парични задължения към банки, както и към небанкови финансови институции за бързи кредити.

 

На 16 април 2019 г. по случай Деня на Българската Конституция в Районен съд Гълъбово беше проведен Ден на отворените врати, в който гражданите имаха възможност да се запознаят с цялостната дейност на съда. Съдебната палата беше посетена от две групи ученици от средните класове на СОУ „Васил Левски“ и ПГЕЕ „Ген. Владимир Заимов“ гр. Гълъбово. Те имаха свободен достъп, както до службите на съда – гражданско и наказателно деловодство, бюро съдимост, служба по вписвания и съдебно изпълнителна служба, така и до съдебните зали, в които се разглеждат делата. Съдебните служители в съответната служба им разясниха естеството на работата си. Учениците присъстваха на презентация на тема „Достъп до правосъдие и прозрачност в работата на съдебната система“.

25.08.2017
Прессъобщение [ още ...]

13.07.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

19.06.2017
Прессъобщение [ още ...]

29.05.2017
Прессъобщение [ още ...]

28.04.2017
Прессъобщение [ още ...]

25.03.2017
Прессъобщение  [ още ...]

07.03.2017
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" [ още ...]

27.02.2017
Прессъобщение [ още ...]

16.02.2017
Прессъобщение  [ още ...]

20.01.2017
Прессъобщение [ още ...]

20.10.2016
ВАЖНО! Нови банкови сметки! [ още ...]

09.09.2016
Конкурс - "Съдебен деловодител" [ още ...]

26.07.2016
ПОС терминал [ още ...]

12.11.2015
Портал за достъп до съдебни дела [ още ...]

13.05.2013
Електронно свидетелство за съдимост [ още ...]

Страница: 1234
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас