Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.01.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО
18.11.2019
Прессъобщение [ още ... ]

НОВИНИ

24.09.2019
Прессъобщение

        

           ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

          ЗА ДЕЙНОСТТА НА        РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО

 


ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2019 г.


През месец август 2019 г. в Районен съд Гълъбово са постъпили общо 19 наказателни дела от общ характер, частни наказателни дела и административно-наказателни дела. От тях 7 са наказателните дела, образувани по обвинителен акт от Районна прокуратура Гълъбово за извършени престъпления от общ характер. Проведени са общо 43 открити съдебни заседания по наказателни дела. Приключили са общо 22 наказателни дела, от които 6 са наказателни дела от общ характер, като всичките от тях са приключили с одобряване на споразумение между подсъдимия, неговия защитник и прокурора.


По приключилите наказателни дела от общ характер са осъдени общо 6 лица, като на 1 от тях е наложено наказание „Лишаване от свобода“, което да бъде изтърпяно в затвор, на 3 от тях е наложено наказание „Лишаване от свобода“, чието изпълнение е отложено с изпитателен срок.


Престъпленията, за които са осъдени лицата са:  хулиганство, управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества, състави на придобиване и държане на наркотични вещества, подправка и използване на контролни знаци и идентификационни номера.


През месец август 2019 г. в Районен съд Гълъбово са постъпили общо 28 граждански дела. От тях 11 броя са постъпилите искови производства, а 17 броя са частни граждански дела. Проведени са общо 3 открити съдебни заседания. Съдиите от Районен съд Гълъбово са решили общо 30 граждански дела, от които 10 искови производства и 20 частни граждански дела. Преобладават делата за парични задължения, т.нар. заповедни производства, които са едностранни, решават се в закрито заседание, без призоваване на страните. От исковите производства преобладават делата за установителни искове за право, разводи по взаимно съгласие, искове за реално изпълнение на договорно задължение, производства по Закона за защита от домашното насилие.


И през този месец са значителни постъпленията на заявления за издаване на заповеди за изпълнение и изпълнителни листове за парични задължения към банки, както и към небанкови финансови институции за бързи кредити.


 


 

 

 

18.11.2019
Прессъобщение [ още ...]

14.10.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.08.2019
Прессъобщение [ още ...]

23.07.2019
Прессъобщение [ още ...]

21.06.2019
Прессъобщение [ още ...]

11.06.2019
Д Е З И Н Ф Е К Ц И Я [ още ...]

21.05.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.04.2019
Прессъобщение [ още ...]

02.04.2019
Национален конкурс за ученическо есе [ още ...]

27.03.2019
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" [ още ...]

20.03.2019
Прессъобщение [ още ...]

19.02.2019
Прессъобщение [ още ...]

18.01.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.12.2018
Прессъобщение [ още ...]

Страница: 1234
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас