Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.01.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО
20.11.2017
Прессъобщение [ още ... ]

ОБЯВЛЕНИЯ

Телевизионни рубрики отразяващи дейността на Съдебната система. http://www.vss.justice.bg/page/view/1744

 Стратегия за развитието на Районен съд - Гълъбово за периода 2013г. - 2017г.
 Оперативен план за развитието на Районен съд - Гълъбово за периода 2013г. - 2017г.
 Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове в РС-Гълъбово.
  Вътрешни правила на районен съд - гр.Гълъбово за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал.4, и сл. от гпк
 Вътрешни правила за поведение в съда и съдебната зала в Районен съд - Гълъбово
 Заявление за желание за получаване на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес.
 Заявление, указващо електронен пощенски запис за получаване на съобщения и призовки.

Районен съд - Гълъбово обявява електронния си адрес, чрез които ще изпраща съобщения и призовки по Гражданския Процесуален кодекс, в рамките на своята компетентност и в зависимост от заявеното с нарочно заявление от страните по Гражданските дела.

Електронен пощенски адрес на Гражданско деловодство при РС - Гълъбово: rs_galabovo@dir.bg

 Aнкета, проучваща общественото мнение за работата на ВСС и съдебната власт сред гражданите, потребители на съдебни услуги и сред граждани, които не са имали пряк досег със съдебната система
 Дискусия по предложенията за измение на ЗСВ.
 Отговор правен свят
 
СПРАВКИ
График на заседанията
Съдебни заседатели
Обявления
Инструкция за търсене на публикувани дела
Обявления за публична продан
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2017 РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас