Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.01.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО
18.11.2019
Прессъобщение [ още ... ]

ОБЯВЛЕНИЯ

Телевизионни рубрики отразяващи дейността на Съдебната система. http://www.vss.justice.bg/page/view/1744

 Политика за прозрачност
 Стратегия за развитието на Районен съд - Гълъбово за периода 2013г. - 2017г.
 Оперативен план за развитието на Районен съд - Гълъбово за периода 2013г. - 2017г.
 Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове в РС-Гълъбово.
  Вътрешни правила на районен съд - гр.Гълъбово за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал.4, и сл. от гпк
 Вътрешни правила за поведение в съда и съдебната зала в Районен съд - Гълъбово
 Заявление за желание за получаване на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес.
 Заявление, указващо електронен пощенски запис за получаване на съобщения и призовки.

Районен съд - Гълъбово обявява електронния си адрес, чрез които ще изпраща съобщения и призовки по Гражданския Процесуален кодекс, в рамките на своята компетентност и в зависимост от заявеното с нарочно заявление от страните по Гражданските дела.

Електронен пощенски адрес на Гражданско деловодство при РС - Гълъбово: rs_galabovo@dir.bg

 Aнкета, проучваща общественото мнение за работата на ВСС и съдебната власт сред гражданите, потребители на съдебни услуги и сред граждани, които не са имали пряк досег със съдебната система
 Дискусия по предложенията за измение на ЗСВ.
 Отговор правен свят
 Бюджет на Районен съд - Гълъбово за 2018г.
 
СПРАВКИ
График на заседанията
Съдебни заседатели
Обявления
Инструкция за търсене на публикувани дела
Обявления за публична продан
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас